Πληροφορίες

Το παρόν website είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει την οργανωμένη ανταλλαγή θεμάτων προηγούμενων εξεταστικών.
Τα θέματα είναι σε μορφή φωτογραφιών και μπορεί να τα ανεβάσει ο καθένας.


Για οποιαδήποτε πρόταση, σχόλιο ή πρόβλημα χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας ή ανοίξτε ένα νέο GitHub issue.


Αναπτύχθηκε και συντηρείται από τον Σταύρο Τσουρλιδάκη και ο πηγαίος κώδικας βρίσκεται στο GitHub σαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα υπό την άδεια MIT.