Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Στερεάς Ελλαδας

Εξάμηνο A

Γραμμική Άλγεβρα
12
Ηλεκτρονική Φυσική
11
Προγραμματισμός Ι
5
Εισαγωγή Συστήματα Υπολογιστών
3

Εξάμηνο Β

Μαθηματικά ΙΙ
7
Διακριτά Μαθηματικά
10
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
6
Ψηφιακά Συστήματα Ι
5
Προγραμματισμός ΙΙ
8
Δομές Δεδομένων
20

Εξάμηνο Γ

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ
4
Πιθανότητες-Στατιστική
9
Αγγλική Ορολογία Πληροφορικής
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ
1
Σχεδιασμός Αλγορίθμων
5
Προγραμματισμός ΙΙΙ
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα

Εξάμηνο Δ

Λειτουργικά Συστήματα
25
Γραμμικά Συστήματα-Μετασχηματισμοί
7
Βάσεις Δεδομένων
2
Δίκτυα Δεδομένων Ι
14
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
3
Επιχειρισιακή Έρευνα
1

Εξάμηνο Ε

Τεχνητή Νοημοσύνη
4
Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές
1
Τεχνολογία Λογισμικού
1
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
3
Δίκτυα Δεδομένων ΙΙ
7
Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Συστήματα Μετρήσεων
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Προγραμματισμός σε Συμβολική Γλώσσα
1
Ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Προχωρημένα Θέματα Αντ/φούς Προγραμματισμού
5
Κατασκευή Λογισμικού
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα

Εξάμηνο Ζ

Σχεδίαση Δικτύων
6
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
1
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
1
Ειδικά Θέματα Κατανεμημένων
11
Πληροφοριακά Συστήματα Διοικησης
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Πληροφορική στην Εκπαίδευση
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Ενσωματωμένα Συστήματα
2
Κινητά και Δορυφορικά Δίκτυα
2
Ευρυζωνικά Δίκτυα
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Ανάπτυξη Συστημάτων Αισθητήρων
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Βιομηχανική Πληροφορική
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Εισαγωγή στη Ρομποτική
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Προχωρημένα θέματα Προγρ σε Συμβ Γλώσσα
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Διαχείριση Έργων Λογισμικού
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Υπολογιστική Όραση
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα/Γραφικά
1

Εξάμηνο ΣΤ

Κατανεμημένα Συστήματα
27
Ασφάλεια & προστασία Δεδομένων
9
Τηλεπικοινωνίες
2
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
6
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Τεχνολογίες WWW
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Ασύρματα Δίκτυα
4
Διαδικτυακός Προγραμματισμός
1
Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων
2
Σχεδίαση Κυκλωμάτων με Η/Υ
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Παράλληλα Συστήματα
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου‐Μηχανής
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Ανάλυση Απαιτήσεων/Έλεγχος Λογισμικού
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Λογικός Προγραμματισμός
1