Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Στερεάς Ελλαδας

Εξάμηνο A

Γραμμική Άλγεβρα
14
Ηλεκτρονική Φυσική
11
Προγραμματισμός Ι
5
Εισαγωγή Συστήματα Υπολογιστών
4

Εξάμηνο Β

Μαθηματικά ΙΙ
12
Διακριτά Μαθηματικά
12
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
7
Ψηφιακά Συστήματα Ι
7
Προγραμματισμός ΙΙ
12
Δομές Δεδομένων
21

Εξάμηνο Γ

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ
4
Πιθανότητες-Στατιστική
13
Αγγλική Ορολογία Πληροφορικής
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ
1
Σχεδιασμός Αλγορίθμων
7
Προγραμματισμός ΙΙΙ
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα

Εξάμηνο Δ

Λειτουργικά Συστήματα
31
Γραμμικά Συστήματα-Μετασχηματισμοί
10
Βάσεις Δεδομένων
2
Δίκτυα Δεδομένων Ι
15
Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
3
Επιχειρισιακή Έρευνα
1

Εξάμηνο Ε

Τεχνητή Νοημοσύνη
4
Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές
1
Τεχνολογία Λογισμικού
2
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
7
Δίκτυα Δεδομένων ΙΙ
7
Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Συστήματα Μετρήσεων
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Προγραμματισμός σε Συμβολική Γλώσσα
1
Ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Προχωρημένα Θέματα Αντ/φούς Προγραμματισμού
6
Κατασκευή Λογισμικού
1

Εξάμηνο Ζ

Σχεδίαση Δικτύων
8
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
1
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
3
Ειδικά Θέματα Κατανεμημένων
11
Πληροφοριακά Συστήματα Διοικησης
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Πληροφορική στην Εκπαίδευση
1
Ενσωματωμένα Συστήματα
2
Κινητά και Δορυφορικά Δίκτυα
2
Ευρυζωνικά Δίκτυα
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Ανάπτυξη Συστημάτων Αισθητήρων
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Βιομηχανική Πληροφορική
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Εισαγωγή στη Ρομποτική
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Προχωρημένα θέματα Προγρ σε Συμβ Γλώσσα
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Διαχείριση Έργων Λογισμικού
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Υπολογιστική Όραση
1
Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα/Γραφικά
2

Εξάμηνο ΣΤ

Κατανεμημένα Συστήματα
29
Ασφάλεια & προστασία Δεδομένων
9
Τηλεπικοινωνίες
2
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες
6
Ολοκληρωμένα Κυκλώματα
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Τεχνολογίες WWW
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Ασύρματα Δίκτυα
4
Διαδικτυακός Προγραμματισμός
1
Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων
2
Σχεδίαση Κυκλωμάτων με Η/Υ
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Παράλληλα Συστήματα
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Συστήματα Πραγματικού Χρόνου
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου‐Μηχανής
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Ανάλυση Απαιτήσεων/Έλεγχος Λογισμικού
0
 • Δεν υπάρχουν θέματα
Λογικός Προγραμματισμός
2